Werkwijze

Transparant, doeltreffend en uniek
plant-rek-licht-rust-balans

In 3 stappen naar zichtbaar resultaat

Hoewel het misschien vanzelfsprekend lijkt is de kop en de staart van een organizing traject net zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoering ervan. Wanneer we besluiten tot samenwerking heeft Overzicht ook eerst altijd ‘overzicht’ nodig. Dit kan een compleet beeld zijn aan de hand van gesprekken, foto’s of video’s en telefonische of mailuitwisseling. Maar het kan ook zo zijn dat het in aanvang een minder duidelijk beeld is, maar dan resulteert dit in overzicht van overeengekomen uitgangspunten. 

Zowel de voorbereiding als de afronding zijn van essentieel belang. In stap 2 gaan we voelen, ervaren en zien dat we veel kunnen behalen door dingen op de juiste plek te brengen of op de juiste manier op te pakken. Hands-on, met veel concrete stappen en methoden. Hier zullen we leren, confronteren, maar vooral organiseren. Dat we dit samen doen is de voorwaarde voor het welslagen. 

De werkwijze van Overzicht in 3 stappen:

STAP 1

Voorbereiding

Intake & plan van aanpak

Belangrijkste is dat we een gezamenlijk beeld en uitgangspunten vormen. Ik wil een zo duidelijk mogelijk beeld vormen van jouw organizing uitdagingen. We bespreken de do’s en don’ts voor de uitvoering. Welke dingen belangrijk zijn voor jou en ik vertel wat ik wel en niet zal doen tijdens het opruimproces. 

Veel mensen hebben een specifiek idee of zorgvraag voor aanvang. Dat is natuurlijk prima, Als dat niet zo is, ook geen probleem, dan bepalen we samen hoe we van start gaan en van daaruit gaan we verder.

Dit levert op:

STAP 2

Hands-on organizing

Aan de slag voor resultaat

Hierin gaan we samen aan de slag. Ik geef richting voor de aanpak, jij overweegt en beslist. Ik zal je gedurende het proces vragen stellen zodat je gemakkelijker keuzes kunt maken. En we doen dit altijd tegen het licht van datgene dat jij graag wilt bereiken. Hoe we dit doen hangt af van een paar factoren, zoals de omvang van de klus, de mate waarin we gefocust aan de slag kunnen en de beschikbare energie.

We houden rekening met wat kan en mogelijk is en zullen ook bijsturen als de situatie daar om vraagt. Mijn rol is voornamelijk jouw in dit proces te begeleiden, maar ik zal ook altijd graag de handen mee uit de mouwen steken!

Dit levert op:

STAP 3

Afronding

Successen delen

Voor het afsluiten van de samenwerking zorgen we voor een (tussentijds) resultaat waar jij blij van wordt. Dit betekent dat het voldoet aan jouw verwachtingen. Ik zorg er samen met jou voor dat je precies weet wat er nog moet gebeuren om het eindresultaat te behalen. 

We evalueren hoe tevreden je bent met de gezette stappen, hoe jij de samenwerking en het resultaat ervaart. Ook welke nieuwe gewoonten je hebt aangeleerd en hoe je deze kunt behouden. Verder maken we concreet wat ik nog voor je zou kunnen betekenen en zorgen we dat we het samen zorgvuldig en tevreden afronden. 

Dit levert op:

Voor mij is het vanzelfsprekend te werken vanuit vertrouwen, respect en eerlijkheid. Integriteit is ook in dit vak enorm belangrijk. Ik ben sinds december 2020 (aspirant) lid van de NBPO en dit betekent dat ik ook werk volgens de door hen opgestelde gedragscode

Op zoek naar overzichT?